01.01.2021 Úrazové pojištění našich členů a odpovědnosti trenérů

Úrazové pojištění našich členů a odpovědnosti trenérů

Všichni naši členové, ( po úhradě členské známky) jsou členy České unie sportu, která je pojištěna u společnosti  Kooperativa, a. s. 

V příloze naleznete obecné podmínky a formulář pro případ úrazu při činnosti v klubu.

Po poradě s trenérem si jej vytiskněte , vyplňte a předložte k potvrzení předsedou spolku(podpis předsedy- Josef Rajchert, razítko spolku).

S kopiemi příslušných lékařských zpráv, pak předejte na pobočce Kooperativy k plnění.

 

Pojištění se vztahuje na situace a úrazy vzniklé při činosti spolku a vedené odpovědnými trenéry spolku. 

nahoru