01.09.2020 Výběr družstva A kata,tréninky

Výběr družstva A kata,tréninky

Tréninková skupina "A" kata , trénuje s trenérem J.Rajchertem: 

(možnost dopravy zpět po tréninku z Lovosic do Ústí  až 7 členů z Ústí nad Labem.

Kdo se ráno nahlásí SMS a obrží odpověď, má zajištěné místo). 

 

- Úterý ve středisku   DO JO Lovosice          17:30 - 19:30 - povinné

- Čvrtek ve středisku DO JO Krásné Březno 17:30 - 19:30 - povinné

- Pátek ve středisku Dobětice od 15:30-17:00(na základě dohody se cvičenci, spojení s B týmem)

Podmínkou pro zařazení do této výběrové skupiny je účast na obou trénincích.

Chceme všichni na republiku!!! 

 

V měsíci září přinesou cvičenci od rodičů informaci(připravený lísteček), zda/jak jsou schopni se podílet na dopravě na jednotlivé tréninky.

Ústí - Lovosice

Lovosice - Ústí

Tréninky zahajujeme již v úterý 1.9.2020.

Seznam:

Bázler Marek

Čačaný 

Čepičková

Jan

Adéla

Čepičková Anežka
Červená Nela

Foriš

Čmejlová

David

Klára

Hostaš Adam
Kendík Miroslav
Kokhanina Sylvie
Konůpková Adéla
Koudelka Jiří
Kučera  Miroslav
Mička Štěpán
Nechuta Radek

Nývltová

Otranto

Klementina

Simone

Pavel Matěj
Peterka Petr
Pracnová Nikola
Prokopčuk Max
Veisová Petra
Vuong David
nahoru