Informace k platbám 2020

INFORMACE

Cvičenci, v době do konce ledna 2020, 

- hradí  pololetní členský příspěvek (ve výši 2.000,-Kč přípravky/ a 2.200,- Kč ostatní skupiny)

na číslo účtu 18 309 2154 /0300(nezměnilo se)

v.s.- rodné číslo dítěte a ve zprávě  jeho PŘÍJMENÍ.

 

(příspěvek je možno uhradit i v hotovosti proti dokladu PPD, ve středu v  úředních hodinách v kanceláři v Doběticích)

 

-dále přinesou částku 300,-Kč (ve středu do kanceláře v Doběticích nebo trenérům) na úhradu povinné členské známky ČSKe(máme všichni)

                                                                                                      Děkujeme, trenéři

nahoru